HAVNEN

FACILITETER

  • WIFI – gratis uden adgangskode “Furhavn”
  • Toiletter (inc.handicaptoilet) , bad og vaskerum
  • Udekøkken “Kabyssen”
  • Sejlerstuen er til fri afbenyttelse og forbeholdt gæstesejlere samt  fastliggere. Køleskab, kaffemaskine samt asorteret bestik og service
  • Mastekran til fri afbenyttelse for gæstesejlere samt fastliggere. Max. 500 kg. Betjening sker på eget ansvar.
  • Slæbested til fri afbenyttelse. Betjening sker på eget ansvar.
  • Oversigt over havnen inkl. pladsnumre – Klik her…
  • Dybder i havnen – Klik her…
  • Al færdsel på havneområdet, incl. brug af legeredskaber sker på eget ansvar.

Erhvervsdelen administreres af Skive Kommune.