Nyheder

  • Blåt flag på Fur Havn, se bilag
  • Fra 2016 bliver det muligt at tanke Marine Diesel fra stander på havnen.
  • Der rokeres rundt på pladserne i havnen, så der skulle gerne være flere pladser til større både. Bl.a. bliver langsskibspladser reserveret til både over 12 mtr.