Havnen

Wi-Fi findes på havnen, gratis og uden adgangskode.

Der forefindes Toiletter (incl. Handikap), Bad og Vaskerum.

Sejlerstuen til fri afbenyttelse er forbeholdt gæstesejlere samt fastliggere.

Erhvervsdelen administreres af Skive Kommune.

Mastekran til fri afbenyttelse for gæstesejlere samt fastliggere. Max. 300 kg. Betjening sker på eget ansvar.

Slæbested til fri afbenyttelse. Betjening sker på eget ansvar.

Oversigt over havnen inkl. pladsnumre – Klik her…
   
Dybder i havnen – Klik her…

Takstregulativ for 2018 – Klik her...

Al færdsel på havneområdet, incl. brug af legeredskaber sker på eget ansvar.