Dokumenter

Referat fra bestyrelsesmødet d. 21/2 2018 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 30/10 2017 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 4/9 2017 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 27/6 2017 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17/5 2017 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10/4 2017 – Klik her…

Bestyrelsens beretning for 2016 – Klik her…

Referat fra generalforsamlingen d. 15/3 2017 – Klik her…

Regnskab for året 2016 – Klik her…

Budget 2017 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/2 2017 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17/1 2017 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20/9 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/6 2016 – Klik her…

Standardreglement for orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne – Klik her…

Standardreglement for orden i danske erhvervshavne – Klik her…

Ordensreglement nr. 1 – Klik her…

Ordensreglement nr. 2 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3/5 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7/4 2016 – Klik her…

Referat fra konstitueringsmøde d. 22/02 2016 – Klik her…

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 15/02 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7/1 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18/11 2015 – Klik her…

Vedtægter for Fur Havneforening. Se bilag.

Ansøgning om bådeplads. Se bilag.

Lejekontrakt – Bådeplads. Se bilag.

Takstregulativ – 2017 – Se bilag