Dokumenter 2018

Referat fra bestyrelsesmødet d. 22/10 2018 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18/6 2018 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17/4 2018 – Klik her…

Budget 2018 – Klik her…

Referat fra konstitueringsmøde d. 27/3 2018 – Klik her…

Referat fra generalforsamlingen d. 26/3 2018 – Klik her …

Referat fra bestyrelsesmødet d. 21/2 2018 – Klik her…