Dokumenter 2016

Bestyrelsens beretning for 2016 – Klik her…

Regnskab for året 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20/9 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/6 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3/5 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7/4 2016 – Klik her…

Referat fra konstitueringsmøde d. 22/2 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 15/2 2016 – Klik her…

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7/1 2016 – Klik her…