0. Generalforsamling 16/9 2020

Den aflyste generalforsamling mandag d. 23/3 er fastsat til 16/9 2020. Ny indkaldelse fremsendes i henhold til fristerne i vedtægterne.